U kunt om verschillende redenen contact zoeken met de Inspectie Justitie en Veiligheid. Uw vragen, opmerkingen of suggesties aan de Inspectie kunt u doorgeven via het contactformulier. Daarnaast kunt u via Twitter de Inspectie volgen.

Bezoekadres

Het bezoekadres van de Inspectie Justitie en Veiligheid is:
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Noord-toren, 35e verdieping

Volg de routebeschrijving naar de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Postadres

Het postadres van de Inspectie Justitie en Veiligheid is:
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Onder vermelding van: Inspectie Justitie en Veiligheid, Noord-toren, 35e verdieping

Persvragen

Bent u een vertegenwoordiger van de media? Neemt u dan contact op met de woordvoerder van de Inspectie Justitie en Veiligheid:

Lianne Sleutjes (afwezig tot 29 oktober, waarneming door Elif Bagci: 06-25736427)
Woordvoerder
Mobiel:  06 - 46 89 33 97
E-mail: Persvoorlichting@inspectievenj.nl

Social media

De Inspectie Justitie en Veiligheid is actief op Twitter. Blijf snel en eenvoudig op de hoogte van het laatste nieuws van en over de Inspectie. Door @InspectieJenV te volgen.

Meldingen over het toezichtveld van de Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie JenV onderzoekt of organisaties op het gebied van justitie en veiligheid hun werk op de juiste manier uitvoeren. Wilt u een signaal of melding doorgeven aan de Inspectie, dan kan dit via het contactformulier.

Heeft u een klacht over een organisatie die onder het toezicht van de Inspectie valt, dan dient u in eerste instantie die klacht bij de betreffende organisatie in te dienen. Komt u er niet uit, dan kan dat voor de Inspectie een signaal zijn. Dit kunt u dan via het contactformulier laten weten. Formeel heeft de Inspectie JenV geen rol in de oplossing van geschillen tussen ondertoezichtstaande organisaties en derden. Mogelijk kan uw melding wel aanleiding zijn om ons hierin te verdiepen of u handvatten te geven voor vervolgacties.

De Inspectie neemt klachten en signalen over ondertoezichtstaande organisaties ook mee in een risicoanalyse, die de basis vormt voor een jaarlijks op te stellen werkprogramma. Het werkprogramma wordt elk jaar openbaar gemaakt via deze site. Bij veel of ernstige signalen over een organisatie die onder toezicht staat van de Inspectie, kan de Inspectie besluiten om een nadere oriëntatie uit te voeren om na te gaan of specifiek onderzoek gewenst is.

Klacht over de Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie JenV doet haar werk zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over uw contacten met de Inspectie of over het optreden van een van onze medewerkers. Bespreek dit dan met de betreffende medewerker(s), zodat zij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Gebeurt dit niet naar tevredenheid, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de inspecteur-generaal van de Inspectie JenV via het contactformulier. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of over het resultaat van de klacht, dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Op de website van de Nationale ombudsman vindt u uitgebreide informatie over de wijze waarop u klachten over overheden kunt indienen.