Copyright

Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing.

Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is. Bij hergebruik is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de Rijksoverheid zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Voor foto's is de CC0 niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om een foto te hergebruiken, tenzij bij een foto is aangegeven dat dit wel is toegestaan.

Copyright

Unless stated otherwise, content of this site is published under Creative Commons zero (CC0).

This means that the reuse of this site is permitted, unless it is stated that a particular component (e.g. a document) is subject to a copyright exception.

The CC0 does not apply to photographs. Therefore it is not permitted to reuse a photograph, unless it is specified that this is allowed for the photograph in question.