Toegankelijkheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van online informatie.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Inspectie-jenv.nl voldoet gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze Toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

Deze verklaring geldt voor de website: https://www.inspectie-jenv.nl/

De verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29-12-2020.

Melden toegankelijkheidsprobleem op deze website

Heeft u vragen of opmerkingen over de digitale toegankelijkheid van onze website of wilt u een publicatie gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Mail: contact@inspectie-jenv.nl.