Cybersecurity

Cybersecurity is een basisvoorwaarde voor een veilige en welvarende samenleving. De afgelopen tijd is steeds duidelijker geworden wat de gevolgen kunnen zijn van cyberdreigingen. De omvang en ernst van de dreigingen in het digitale domein zijn nog altijd aanzienlijk en blijven zich in snel tempo ontwikkelen; dit is zorgwekkend. De digitale weerbaarheid dreigt bij deze ontwikkelingen achter te lopen. Vrijwel alle vitale processen en diensten in onze samenleving zijn afhankelijk van ICT.

Reden voor de Inspectie Justitie en Veiligheid om het toezicht ook op cybersecurity te richten. Het toezicht van de Inspectie richt zich op de vraag in hoeverre organisaties binnen het veld van justitie en veiligheid zijn voorbereid en weerbaar zijn tegen cyberdreigingen. Doel van het toezicht is het vergroten van de bewustwording bij de JenV-organisaties van het belang van cybersecurity, het bevorderen van het publieke belang van een veilige en betrouwbare digitale wereld en bijdragen aan het evaluerend en lerend vermogen van JenV-organisaties in de keten.

Data analisten bij het NFI
Beeld: Nederlands Forensisch Instituut

Toezicht op weerbaarheid en taakuitvoering

De taakuitvoering door JenV-organisaties is steeds afhankelijker van gedigitaliseerde processen. Cyberdreigingen kunnen risicovol zijn voor de continuïteit en integriteit van de taakuitvoering. De Inspectie verricht daarom onderzoek naar de mate waarin JenV-organisaties weerbaar zijn tegen cyberdreigingen. Daarnaast houdt de Inspectie toezicht op de organisaties die een actieve taak hebben op het gebied van cybersecurity en cybercrime, zoals de NCSC en de politie. Een voorbeeld hiervan is het toezicht op de bevoegdheid van de politie om heimelijk en onder voorwaarden een geautomatiseerd werk binnen te dringen. Dit vindt plaats op grond van de Wet Computercriminaliteit III die begin 2019 in werking is getreden. De Inspectie rapporteert jaarlijks over de naleving door de politie van de wettelijke bepalingen.

Coördinerende rol bij toezicht op vitale digitale processen

De minister van JenV wil als coördinerend minister de regie op de kabinetsbrede aanpak van cyberdreigingen versterken. Het veiligheidsniveau van digitale weerbaarheid van vitale processen dient op orde te zijn. Toezicht vormt een krachtige impuls voor vitale aanbieders en gebruikers om blijvend te werken aan een hoog niveau van digitale weerbaarheid en continuïteit. Samen met andere rijksinspecties wil de Inspectie JenV zorgen voor een gedegen inzicht in de digitale veiligheid van vitale sectoren.