De wachtlijst bij de Raad voor de Kinderbescherming

Leiden de maatregelen van de RvdK tot het vergroten van het zicht op de veiligheid van het kind en het beperken van de risico's?

De inspecties zien ernstige risico’s voor de veiligheid van kinderen die wachten op een onderzoek door de RvdK. Eind januari 2019 wachtten bijna 2800 kinderen gemiddeld 30 dagen op onderzoek terwijl 10 dagen de norm is. Naast het overschrijden van de norm voor het starten van een onderzoek, overschrijdt de RvdK ook de eigen norm van de doorlooptijd in alle onderzoeken, op de onderzoeken van adoptie na.