Halt

Jongeren verkennen hun grenzen. Dat kan zo ver gaan dat ze een strafbaar feit plegen waar de omgeving veel last van heeft. Denk aan de winkelier van wie wordt gestolen of de bewoners van een wijk waar een groep hangjongeren voor overlast zorgt. Door direct en grondig in te grijpen voorkomt Halt dat zulk gedrag van kwaad tot erger wordt. De Halt-straf heeft tot doel strafbaar gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan de slachtoffers en aan de maatschappij.

De Halt organisatie bestaat uit Halt-teams (in aansluiting op de gerechtelijke kaart en de tien politieregio’s) en een landelijk kantoor.

Rol Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid ziet, samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toe op de taakuitvoering van Halt. Hiervoor is in 2014 gezamenlijk een toezichtkader en toetsingskader ontwikkeld.