Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle. Ze richt zich op jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit of bij wie een leerplichtambtenaar proces-verbaal heeft opgemaakt wegens schoolverzuim.

Jeugdwet 2015

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht geworden. In deze wet is bepaald dat alleen gecertificeerde organisaties de jeugdbeschermingstaken en jeugdreclasseringstaken mogen uitvoeren. Het certificaat wordt afgegeven door het Keurmerkinstituut. Heeft een instelling een certificaat behaald, dan toetst het Keurmerkinstituut regelmatig of nog aan de kwaliteitseisen uit het normenkader wordt voldaan.

Toezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Justitie en Veiligheid en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houden toezicht op de kwaliteit van de zorg van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde organisaties.