Justitiële jeugdinrichtingen

In justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) worden de vrijheidsstraffen en maatregelen uitgevoerd die zijn opgelegd aan jongeren. De uitvoering richt zich op de opvoeding van de jongere. Voorbereiding op diens terugkeer in de maatschappij staat hierbij centraal. Een deel van de inrichtingen zijn Rijks Justitiële Jeugdinrichtingen en een deel zijn Particuliere Jeugdinrichtingen.

Toezicht door samenwerkende rijksinspecties

Het toezicht op JJI’s krijgt mede vorm in samenwerking met: