Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) beschermt de rechten van het kind (0 en 18 jaar) van wie de ontwikkeling en opvoeding wordt bedreigd. Ook schept de RvdK voorwaarden om die dreiging op te heffen of te voorkomen.

Toezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting

De RvdK is een landelijk werkende organisatie die is onderverdeeld in tien regio’s met in totaal zeventien locaties. De regio’s van de RvdK volgen de indeling van de gerechtelijke kaart en de politieregio’s. De Jeugdwet bepaalt dat de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht houden op de Raad voor de Kinderbescherming.

Het toezicht van de Inspecties richt zich op alle kerntaken van de RvdK:

  • Gezag en omgang na (echt)scheiding.
  • Afstand, Screening, Adoptie en Afstammingsvragen.
  • Straf (waaronder coördinatie van taakstraffen en regievoering inzake jeugdreclassering).
  • Bescherming (waaronder kinderbeschermingsmaatregelen en toetsende taak).