Terugkeer van vreemdelingen

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) houdt toezicht op het proces van gedwongen vertrek van vreemdelingen uit Nederland. Het gaat over vreemdelingen die de toegang tot Nederland is geweigerd, die onrechtmatig in Nederland verblijven of waarvan het de verwachting is dat ze op korte termijn hun verblijfsrecht verliezen. Het terugkeerproces begint bij een terugkeerbesluit en eindigt op het moment dat de vreemdeling wordt overgedragen aan de autoriteiten in het land van herkomst of in een veilig ander land.

Betrokken instanties bij het terugkeerproces

Bij het terugkeerproces zijn verschillende instanties betrokken, zoals:

De meeste van deze instanties vallen zowel onder het beheer als onder het gezag van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit ministerie is volgens de Vreemdelingenwet verantwoordelijk voor de terugkeer van vreemdelingen zonder verblijfsrecht.

Toezicht Inspectie Justitie en Veiligheid op het terugkeerproces

De Inspectie JenV ziet er op toe dat alle betrokken instanties hun taken bij het terugkeerproces humaan en zorgvuldig uitvoeren. Dit is vastgesteld in de Regeling toezicht terugkeer vreemdelingen.

Meer informatie