Naturalisatie

Naturaliseren is een ander woord voor ‘Nederlander worden’. Een vreemdeling die is genaturaliseerd, kan een Nederlands paspoort aanvragen.

Toezicht Inspectie Justitie en Veiligheid

Vreemdelingen die gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar, met een geldige verblijfsvergunning in Nederland hebben gewoond, kunnen een aanvraag indienen om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. De Immigratiedienst en Naturalisatiedienst behandelt dit soort aanvragen.