Toegang tot Nederland en vreemdelingentoezicht

Personen die toegang tot Nederland willen en Nederland via een van de buitengrenzen willen inreizen, ondergaan persoonscontrole aan de grens door de Koninklijke Marechaussee. In het havengebied Rotterdam doet de zeehavenpolitie dit.

Vreemdelingentoezicht

Vreemdelingentoezicht is het staande houden, doen van identiteitsonderzoek en in vreemdelingenbewaring stellen van vreemdelingen. Dit gebeurt door de politie en Koninklijke Marechaussee.

Vreemdelingenbewaring

Voorafgaand aan een uitzetting kan een vreemdeling, als er risico is dat hij zich onttrekt aan het toezicht, in vreemdelingenbewaring  – vrijheidsontneming op grond van de Vreemdelingenwet – worden gesteld. Voorwaarde is wel dat uitzetting van de vreemdeling mogelijk is. Er moet zicht zijn op uitzetting.

Vreemdelingenbewaring is een manier om een vreemdeling beschikbaar te houden voor vertrek naar het land van herkomst. Het is niet bedoeld als straf.

In een detentiecentrum staan vreemdelingen onder toezicht van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De Dienst Vervoer en Ondersteuning vervoert vreemdelingen naar uitzetcentra en vliegvelden.