Toelating tot Nederland

Vluchtelingen die in Nederland bescherming zoeken tegen vervolging kunnen asiel aanvragen. Vreemdelingen die toegang tot Nederland willen vanwege werk, studie, relatie of om medische redenen, kunnen een verblijfsvergunning aanvragen. De aanvragen worden ingediend bij en behandeld door de toelatingsorganisatie Immigratiedienst en Naturalisatiedienst.

Behandeling aanvraag en opvang vreemdeling

De Immigratiedienst en Naturalisatiedienst behandelt asielaanvragen. Tijdens de behandeling heeft de vreemdeling recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt hen tijdelijke huisvesting in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook ondersteunt het COA hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders. De Immigratiedienst en Naturalisatiedienst behandelt ook aanvragen van vreemdelingen die om andere redenen dan asiel toelating tot Nederland willen.