Toezicht op de incassomarkt

Burgers die een betalingsachterstand hebben moeten kunnen rekenen op een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso. De Inspectie JenV krijgt naar verwachting in 2022 een rol in het toezicht op de incassomarkt.

Met haar toezicht wil de Inspectie bereiken dat consumenten met schulden niet worden geconfronteerd met oneigenlijke praktijken bij het innen van die schulden.

Werkwijze en ontwikkelingen

Het toezicht van de Inspectie vloeit voort uit de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI). Op dit moment loopt het parlementair traject van het wetsvoorstel nog.

Het wetsvoorstel verplicht incassobureaus zich in te schrijven in een speciaal register (beheerd door dienst Justis). De Inspectie JenV gaat erop toezien dat verrichters en aanbieders van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zich registreren en zich vervolgens in hun dienstverlening houden aan de kwaliteitseisen die de nieuwe wet stelt. Hiermee wil de Inspectie JenV bereiken dat schuldenaren niet het slachtoffer worden van ontoelaatbare incassopraktijken. Ook zorgt het feit dat aanbieders van incassodiensten zich allemaal moeten houden aan dezelfde kwaliteitseisen voor een gelijkwaardig speelveld. Naast toezicht krijgt de Inspectie ook handhavingsbevoegdheden op het moment dat incassobureaus zich niet aan deze wettelijke bepalingen houden. 

In 2021 ligt de focus van de Inspectie op de voorbereiding en invulling van het toezicht. Dit gebeurt samen met betrokken partners zoals: dienst Justis, Autoriteit Consument en Markt (ACM), Bureau Financieel Toezicht en de Orde van Advocaten.