Hoe handhaaft de Inspectie

Als een incassodienstverlener de regels overtreedt dan kan de Inspectie (op basis van de Wki en de Algemene wet bestuursrecht) verschillende interventies inzetten. Voorbeelden zijn een waarschuwing of een last onder dwangsom. Ook kan de Inspectie in voorkomend geval een boete opleggen. Daarnaast geldt dat als incassodienstverleners (na 1 maart 2025) werken zonder registratie zij strafbaar zijn. De Inspectie kan dan ook een aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

De Wki bepaalt wanneer de Inspectie een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete oplegt. Soms zijn er meerdere opties mogelijk. Dat betekent dat de Inspectie in sommige gevallen kan kiezen voor een minder zwaar middel, ook wanneer uit de Wki volgt dat zij een boete of een last op kan leggen. Andersom geldt dat de Inspectie geen boete of last oplegt zonder wettelijke grondslag. Naar beneden afwijken mag dus wel, naar boven niet.

De Inspectie legt per interventie daarom ook goed uit waarom zij voor die interventie heeft gekozen. Daarbij kijkt de Inspectie onder meer naar de ernst, omvang en het karakter van de overtreding. Zo moet de interventie qua aard en zwaarte aansluiten op de overtreding (het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel).

Bij het kiezen van interventies kijkt de Inspectie ook naar prioritering en toezichtagenda/werkprogramma. De factoren die een rol spelen bij de keuze voor een interventie kunnen dus per toezichtjaar wijzigen. De Inspectie neemt deze afwegingen daarom in individueel interventiebeleid op en publiceert een openbare versie van dit beleid op haar website.

Direct naar

Toezicht op de incassomarkt