Hoe handhaaft de Inspectie

Als een incassodienstverlener de regels overtreedt dan kan de Inspectie (op basis van de Wki en de Algemene wet bestuursrecht) verschillende interventies inzetten. Voorbeelden zijn een waarschuwing of een last onder dwangsom. Ook kan de Inspectie in voorkomend geval een boete opleggen. Daarnaast geldt dat als incassodienstverleners (na 1 april 2025) werken zonder registratie zij strafbaar zijn. In dat geval is het Openbaar Ministerie bevoegd.

De Wki bepaalt wanneer de Inspectie een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete oplegt. Soms zijn er meerdere opties mogelijk. Dat betekent dat de Inspectie in sommige gevallen kan kiezen voor een minder zwaar middel, ook wanneer uit de Wki volgt dat zij een boete of een last op kan leggen. Andersom geldt dat de Inspectie geen boete of last oplegt zonder wettelijke grondslag. Naar beneden afwijken mag dus wel, naar boven niet.

De Inspectie legt per interventie daarom ook goed uit waarom zij voor die interventie heeft gekozen. Daarbij kijkt de Inspectie onder meer naar de ernst, omvang en het karakter van de overtreding. Zo moet de interventie qua aard en zwaarte aansluiten op de overtreding (het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel).

Bij het kiezen van interventies kijkt de Inspectie ook naar prioritering en toezichtagenda/werkprogramma. De factoren die een rol spelen bij de keuze voor een interventie kunnen dus per toezichtjaar wijzigen. Een overzicht van de interventiemogelijkheden per norm staat in het Toetsingskader en mogelijke interventies Wki. Het totaaloverzicht met uitgangspunten en kernwaarden is te vinden in de Toezichtstrategie incassomarkt (Wki) 2024 - 2025 Inspectie Justitie en Veiligheid. 

Direct naar

Toezicht op de incassomarkt