Samenwerking en taakverdeling in het kader van Wki

Momenteel houdt Autoriteit Consument en Markt (ACM) toezicht op incassobureaus op basis van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc). Gaat het om financiële dienstverlening dan is Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezichthouder. De AFM en ACM houden ook na de inwerkingtreding van de Wki toezicht. De Orde van Advocaten houdt toezicht op incassoadvocaten en Bureau Financieel Toezicht op deurwaarders. Alle toezichthouders en Justis, als beheerder van het incassoregister, hebben werkafspraken vastgelegd in een samenwerkingsprotocol.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de Wki.