Samenwerking en taakverdeling in het kader van Wki

De Inspectie Justitie en Veiligheid (de Inspectie) is per 1 april 2024 de primaire toezichthouder op de incassomarkt. Zij kan handhaven op het moment dat incassodienstverleners zich niet aan de regels houden; zo kan zij bijvoorbeeld boetes opleggen. 

Bij het toezicht op de Wki zijn ook andere partijen betrokken: JustisBureau Financieel Toezicht en de dekens. Alle betrokken partijen zijn met elkaar ook een samenwerkingsprotocol aangegaan.

Direct naar

Toezicht op de incassomarkt