Uitgangspunten toezicht

De Inspectie JenV werkt risicogestuurd. Dat betekent dat zij haar mensen en middelen inzet waar er problemen zijn of waar problemen dreigen. Om dat goed te kunnen doen maakt de Inspectie risicoanalyses om (potentiële) risico’s en ontwikkelingen in de incassomarkt in beeld te krijgen. Dat doet zij onder meer op basis van informatie uit haar inspecties, signalen (hierbij gaat het om signalen vanaf de inwerkingtreding van de wet) die zij verzamelt (bijvoorbeeld via klachtenfora) en via informatie van bijvoorbeeld schuldhulpverleners of andere toezichthouders.

De Inspectie JenV inventariseert deze informatie en selecteert waar zij haar bevoegdheden op inzet. Zo gaat de Inspectie effectiever te werk. Factoren die een rol kunnen spelen bij het maken van deze keuze zijn: de omvang en ernst van een mogelijke overtreding, specifieke thema’s die voortvloeien uit het werkprogramma en recidive.

De Inspectie is onafhankelijk. Zij kiest zelfstandig welke bedrijven of thema’s binnen de Wki zij onderzoekt en in welke gevallen zij boetes oplegt. Daarbij is de Inspectie zo duidelijk mogelijk in haar keuzes. Zo weet iedereen waar men aan toe is. Bij het uitvoeren van het toezicht werkt de Inspectie, daar waar mogelijk, samen met andere toezichthouders en blijft in gesprek met het veld.

Direct naar

Toezicht op de incassomarkt