Uitgangspunten toezicht

De Inspectie JenV werkt risicogestuurd. Dat betekent dat zij haar mensen en middelen inzet waar er problemen zijn of waar problemen dreigen. Dat geldt ook voor haar toekomstige toezichtstaak. Om dat goed te kunnen doen maakt de Inspectie risicoanalyses om (potentiële) risico’s en ontwikkelingen in de incassomarkt in beeld te krijgen. Dat doet zij onder meer op basis van informatie uit haar inspecties, signalen die zij verzamelt (bijvoorbeeld via klachtenfora) en via informatie van bijvoorbeeld schuldhulpverleners of andere toezichthouders.

Momenteel werkt de Inspectie aan een prioriteringsbeleid. Daarin staat hoe welke signalen en risico’s zij als eerste oppakt en op basis waarvan die keuzes worden gemaakt. De ernst van de overtreding is daarbij bijvoorbeeld belangrijk. Ook het werkprogramma (waarin de focus voor het toezicht voor het aankomende jaar wordt toegelicht) levert thema’s op die de Inspectie meeneemt in het maken van keuzes. De Inspectie treedt niet in individuele geschillen.

De Inspectie is onafhankelijk. Zij kiest zelfstandig welke bedrijven of thema’s binnen Wki zij onderzoekt en in welke gevallen zij boetes oplegt. Daarbij is de Inspectie zo duidelijk mogelijk in haar keuzes. Zo weet iedereen waar men aan toe is. Bij het uitvoeren het toezicht werkt de Inspectie, daar waar mogelijk, samen met andere toezichthouders en blijft in gesprek met het veld.