Fasering wietexperiment

Het wietexperiment bestaat uit 5 fases. Ook het toezicht loopt gefaseerd.

Momenteel bevindt het experiment zich in de aanloopfase. De Inspectie JenV houdt toezicht op de geslotenheid van de keten. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij controleert of telers, en de coffeeshops in Tilburg en Breda, de voorschriften met betrekking tot de registratie van hun planten en producten, en het vervoer tussen telers en coffeeshops naleven.

Dit kan zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden om een goed beeld te krijgen van de naleving van de regels in het productie, leverings- en verkoopproces. Als de Inspectie JenV overtredingen ziet, wordt de verantwoordelijke teler of coffeeshophouder hierop aangesproken. De Inspectie heeft ten aanzien van telers verschillende handhavingsinstrumenten tot haar beschikking. Welk instrument wordt ingezet en op welke manier is afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding. De Inspectie JenV heeft geen handhavende bevoegdheden ten aanzien van coffeeshophouders. Deze bevoegdheid ligt bij de burgemeesters van de gemeenten. Als de Inspectie JenV overtredingen ziet in de coffeeshops, meldt zij dit bij de gemeente.

Meer informatie