Handhaving

De Inspectie JenV controleert via haar toezicht of telers en coffeeshophouders de regels naleven. Gebeurt dat niet, dan kan de Inspectie handhavend optreden tegen telers die in overtreding zijn. Bijvoorbeeld door te waarschuwen, door een last onder dwangsom op te leggen of door boetes op te leggen. Tegen coffeeshophouders in overtreding kunnen de gemeenten handhavend optreden.

Naast de Inspectie JenV hebben ook de NVWA en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten een toezichthoudende en handhavende rol. Politie en OM zijn verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. De bevoegdheden van, en samenwerking tussen de IJenV, NVWA, de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en politie/OM zijn uitgewerkt in het Toezichts- en handhavingsarrangement EGC.

Meer informatie: