Hoe controleert de Inspectie JenV?

De Inspectie JenV werkt in beginsel risicogestuurd en werkt samen met andere toezichthouders. Andere toezichthouders zijn de coffeeshopgemeenten en de NVWA. Controles gebeuren zowel digitaal als fysiek. De Inspectie is bevoegd aangekondigd en onaangekondigd een bezoek te brengen aan de locatie van een teler of coffeeshophouder. Inspecteurs mogen, met vertoning van hun legitimatie, daartoe gebouwen betreden, bijvoorbeeld om dossiers in te zien of betrokkenen inlichtingen te vragen en het teeltproces te onderzoeken. Partijen zijn verplicht mee te werken. Wel hebben zij altijd recht op rechtsbijstand. Betrokkenen zijn verplicht alle medewerking te verlenen aan de inspecteurs bij de uitoefening van hun bevoegdheden.

Hieronder volgt op hoofdlijnen informatie over wat telers en coffeeshops kunnen verwachten bij controles door de Inspectie.