Hoe controleert de Inspectie JenV?

De Inspectie JenV werkt in beginsel risicogestuurd en werkt samen met andere toezichthouders. Controles gebeuren zowel digitaal als fysiek. De Inspectie is bevoegd aangekondigd en onaangekondigd een bezoek te brengen aan de locatie van een teler of coffeeshophouder. Inspecteurs mogen, met vertoning van hun legitimatie, daartoe gebouwen betreden, bijvoorbeeld om dossiers in te zien of betrokkenen inlichtingen te vragen en het teeltproces te onderzoeken. Partijen zijn verplicht mee te werken, maar hebben altijd recht op rechtsbijstand. Betrokkenen zijn verplicht alle medewerking te verlenen aan de inspecteurs bij de uitoefening van hun bevoegdheden.

Momenteel werkt de Inspectie aan het vormgeven van haar werkwijze. Hieronder volgt op hoofdlijnen informatie over wat telers en coffeeshop kunnen verwachten bij controles door de Inspectie.

Meer informatie: