Reactie minister op: Stand van zaken verbetermaatregelen afhandeling in beslag genomen drugs

Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten biedt de Kamer de rapportage aan van het onderzoek naar de verbetermaatregelen bij de afhandeling van in beslag genomen drugs bij de Nederlandse politie. Dit onderzoek is gedaan door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en de Rijksauditdienst (RAD).