Politie

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de politie. Zij richt zich daarbij op taakuitvoering en kwaliteitszorg.

Het gaat hierbij niet alleen om het functioneren van de politie als eigenstandige organisatie maar ook om haar rol als ketenpartner, bijvoorbeeld binnen de strafrechtketen en vreemdelingenketen. De Inspectie houdt ook toezicht op de kwaliteit van politieopleidingen en de examinering.

Invoering nationale politie

In 2013 werd de nationale politie ingevoerd. Dit is één landelijke organisatie onder leiding van een korpschef. Na de invoering nam de daadwerkelijke vorming van de nationale politie nog een aantal jaar in beslag. Vanaf 2013 rapporteerde de Inspectie Justitie en Veiligheid ieder half jaar over deze vorming. Eind 2017 kwam een einde aan deze reeks rapporten.

Focus verlegd naar hoofdprocessen opsporing, handhaving en noodhulp

De Inspectie heeft daarna haar focus verlegd. De komende jaren richt zij zich op de kwaliteit van de taakuitvoering van de hoofdprocessen van de politie: opsporing, handhaving en noodhulp. Deze processen zijn veelomvattend en kennen elk hun eigen dynamiek. Vandaar dat de Inspectie ze apart gaat onderzoeken. Elk jaar gaat de aandacht uit naar een van de hoofdprocessen.

In 2018 richt de Inspectie haar toezicht op de kwaliteit van opsporing. In 2019 en 2020 volgen de andere hoofdprocessen. Van elk proces stelt de Inspectie een periodiek beeld op. Daarin staat de meerwaarde van het politiewerk voor de samenleving voorop. Ook heeft de Inspectie aandacht voor het vakmanschap van politiemedewerkers en de sturing door de leiding. Samen leveren deze onderzoeken een overall beeld op van de kwaliteit van de taakuitvoering bij de politie.

Meer informatie