Reactie minister op: Rapport brandveiligheid van particuliere justitiële inrichtingen

Beleidsreactie van staatssecretaris Teeven op het onderzoeksrapport van de vier samenwerkende rijksinspecties over de (brand)veiligheid bij particuliere justitiële inrichtingen.