Reactie minister op: Resultaten en bevindingen van het onderzoek politieonderwijs locatie Rotterdam

Beleidsreactie van minister Opstelten op het onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de kwaliteit van het onderwijs op de locatie Rotterdam van de Politieacademie.