Benoemingsbesluit Raad van Advies IJenV - meneer M. van der Steen

Benoemingsbesluit meneer M. van der Staan voor de Raad van Advies van de Inspectie Justitie en Veiligheid.