Raad van Advies

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) heeft een Raad van Advies (de Raad). De Raad reflecteert op de strategie, inhoudelijke thema’s en ontwikkelingen in relatie tot het toezicht dat de Inspectie JenV uitoefent. Ook adviseert de Raad de inspecteur-generaal van de Inspectie JenV hier gevraagd en ongevraagd over. Ze functioneert tevens als klankbord voor de inspecteur-generaal.

Samenstelling van de Raad van Advies

De Raad van Advies wordt gevormd door:

  • De heer mr. T. Rodrigues (voorzitter)
  • Mevrouw mr. H.W. Samson-Geerlings
  • Mevrouw drs. M. Henneman
  • De heer prof. dr. M.A. van der Steen
  • De heer drs. B.H. Hoitink
  • De heer mr. P.G.A. Noordanus
  • De heer drs. P.H.B. Pennekamp