Raad van Advies

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) heeft een Raad van Advies (de Raad). De Raad reflecteert op de strategie, inhoudelijke thema’s en ontwikkelingen in relatie tot het toezicht dat de Inspectie JenV uitoefent. Ook adviseert de Raad de inspecteur-generaal van de Inspectie JenV hier gevraagd en ongevraagd over. Hij functioneert tevens als klankbord voor de inspecteur-generaal.

Samenstelling van de Raad van Advies

De Raad van Advies wordt gevormd door:

  • Mevrouw M. Seighali, directeur-bestuurder bij Stichting Vluchtelingen-Studenten UAF
  • De heer A. Marcouch, burgemeester Arnhem
  • De heer prof. dr. M.A. van der Steen, adjunct-directeur NSOB, bijzonder hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (voorzitter)
  • De heer drs. P.H.B. Pennekamp, adviseur, bestuurder, docent Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering