Raad van Advies

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) heeft een Raad van Advies (de Raad). De Raad reflecteert op de strategie, inhoudelijke thema’s en ontwikkelingen in relatie tot het toezicht dat de Inspectie JenV uitoefent. Ook adviseert de Raad de inspecteur-generaal van de Inspectie JenV hier gevraagd en ongevraagd over. Hij functioneert tevens als klankbord voor de inspecteur-generaal.

Samenstelling van de Raad van Advies

De Raad van Advies wordt gevormd door:

  • De heer A. Marcouch, burgemeester Arnhem
  • De heer drs. P.H.B. Pennekamp, adviseur, bestuurder, docent Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering
  • Mevrouw M. Seighali, voorzitter van het Humanistisch Verbond, toezichthouder bij o.s. VZ Enver Rotterdam, bestuurder en spreker
  • Mevrouw prof. mr. dr. P.M. Schuyt, Rector-directeur Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen en hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting Universiteit Leiden
  • De heer prof. dr. M.A. van der Steen, adjunct-directeur NSOB, bijzonder hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (voorzitter)