Reactie inspecties op verbeterplan FPA Roosenburg

Met deze brief aan forensisch psychiatrische centra (FPA) Roosenburg informeren de Inspectie Justitie en Veiligheid én de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. over het opgestelde verbeterplan ten aanzien van de kwaliteit van zorg binnen FPA Roosenburg.