Inspectiebrief validatie incidentonderzoek Weesp 13 april 2018

Brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de validatie van het onderzoek van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) naar een brand in Weesp op 13 april 2018. Tijdens de brand ondervond de Gemeenschappelijke meldkamer Gooi en Vechtstreek (GMK-GV) een storing. Hierdoor liep de inzet van de brandweer mogelijk vertraging op.