Brief Opvolging aanbevelingen onderzoek continuïteit meldkamers

De Inspectie Veiligheid en Justitie en het Agentschap Telecom dringen bij de politie en het Bestuurlijk Meldkamer Beraad aan op structurele maatregelen om het hele meldkamerstelsel verder te professionaliseren.Meldkamers zijn nog steeds zeer kwetsbaar, ondanks inspanningen van loyale medewerkers. De ICT is bijvoorbeeld sterk verouderd.