Brief Evaluatie samenwerking in de veiligheidsregio's bij de aanpak van Covid-19

Een goede aanpak van een crisis als Covid-19 vraagt om het flexibel kunnen inrichten van de crisisstructuur. De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) zou die mogelijkheid moeten bieden. De vaste structuren die de WVR nu voorschrijft, sluiten niet altijd aan op specifieke crisissituaties, stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid in deze evaluatie over de samenwerking van veiligheidsregio’s bij de aanpak van Covid-19 (corona).