Brief Bevindingen Inspectie JenV onderzoek naar kinderopvangtoeslagaffaire en jeugdbescherming

Door de kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerde gezinnen hadden gemiddeld 4 keer meer kans dat hun kind onder toezicht of voogdij werd geplaatst dan andere gezinnen die recht hadden op kinderopvangtoeslag. Dat kwam echter níet door hun dupering, maar door het feit dat ze al vóór de toeslagenaffaire andere kenmerken hadden en in kwetsbare omstandigheden verkeerden dan de meeste gezinnen in Nederland die toeslag ontvingen. Dat stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) op basis van analyses die het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de Inspectie JenV heeft uitgevoerd. 

Bijlagen