Brief Inspecties: Situatie in Ter Apel is uiterst kritisch

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maken zich grote zorgen over de huidige omstandigheden in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Er verblijven momenteel meer mensen dan waarvoor ruimte is en er zijn structureel te weinig plekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s), aldus de inspecties. Ook krijgen asielzoekers niet tijdig een medische intake of een tuberculose-screening. Zij roepen de bestuurders van het Rijk, de provincies en de gemeenten in een brief op om het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in staat te stellen zowel op korte als op lange termijn goede opvang te bieden.