Brief Verslag toezicht wettelijke hackbevoegdheid politie 2023

Het is volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid belangrijk dat de politie zelf controleert of zij haar hackbevoegdheid volgens de regels uitvoert en maatregelen treft bij risico’s. De politie heeft vorig jaar toegezegd daarvoor een intern controlesysteem in te voeren en heeft hiervoor een stappenplan opgesteld. Daarmee is een goede basis gelegd voor de opzet van zo’n systeem, aldus Inspectie JenV in haar ‘Verslag toezicht wettelijk hackbevoegdheid politie 2023’. Wel heeft zij zorgen of het speciale hackteam voldoende medewerkers heeft om dit systeem op te tuigen.