Toezicht dat ertoe doet - Koers Inspectie Justitie en Veiligheid 2020

De Inspectie Justitie en Veiligheid bestaat vijf jaar. In deze periode is het toezichtveld van de Inspectie uitgegroeid tot het hele domein van justitie en veiligheid. Niet alleen de Inspectie als organisatie is volop in beweging. Het departementsbrede programma ‘JenV Verandert’ en kabinetsstandpunten over toezicht, zoals de ‘Aanwijzingen inzake Rijksinspecties’, vragen om helderheid over de positie van toezichthouders. Ook incidenten met veel maatschappelijke impact wakkeren het publieke debat aan over de betekenis en rol van toezicht.