Toezicht dat ertoe doet - Koers Inspectie Justitie en Veiligheid 2020

De Inspectie vierde in 2017 haar vijfjarige bestaan. Deze brochure beschrijft de hoofdlijnen van de koers tot en met 2020.