Meerjarenperspectief 2021-2024

‘Toezicht, omdat rechtvaardigheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn’. Onder dit motto presenteert de Inspectie Justitie en Veiligheid haar Meerjarenperspectief 2021-2024 (MJP). Daarin geeft zij aan welke doelen zij de komende vier jaar hanteert en hoe zij haar toezicht vormgeeft.