Meerjarenperspectief 2021 - 2024 visual

Deze visual toont het Meerjarenperspectief 2021-2024 (MJP) op hoofdlijnen in één pagina. In het MJP geeft de Inspectie Justitie en Veiligheid aan welke doelen zij de komende vier jaar hanteert en hoe zij haar toezicht vormgeeft.