Jaarbericht 2019 Inspectie Justitie en Veiligheid

Dit jaarbericht geeft inzicht in de activiteiten van de Inspectie Justitie en Veiligheid in 2019. Zij licht drie thema’s uit die al een aantal jaren terugkeren: goede samenwerking in ketens en netwerken is niet vanzelfsprekend, een aantal organisaties leert onvoldoende van eerdere ervaringen en bij sommige organisaties moet meer aandacht zijn voor governance. Daarnaast is er vaak onvoldoende personeel dat over de vereiste kwaliteiten beschikt.