Jaarbericht 2019: Terugkerende thema’s JenV-ketens

Bij organisaties in de jeugd- migratie-, veiligheids- en justitiële ketens treft de Inspectie al enige jaren dezelfde problemen aan. Zo verloopt de samenwerking in ketens en netwerken ook in 2019 niet overal goed, leert een aantal organisaties onvoldoende van eerdere ervaringen en zijn sommige organisaties niet ‘in control’, meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid in haar Jaarbericht 2019. Ook schort het vaak aan voldoende personeel dat over de vereiste kwaliteiten beschikt.

Organisaties proberen zelf verbeteringen door te voeren, maar die kosten veel tijd en energie zodat oplossingen op zich laten wachten.

De Inspectie ziet in de gehele JenV-sector dat organisaties niet altijd goed samenwerken. Ze kennen elkaars bevoegdheden bijvoorbeeld niet waardoor informatie onvoldoende wordt gedeeld. In 2019 bleek dat onder meer uit de onderzoeken ‘Het vertrekproces van de Armeense kinderen’, ‘Internationale rechtshulp gewogen’, ‘De aanpak van de stalking door Bekir E.’ en ‘Dodelijk steekincident Amsterdamse metro’.

Bij haar toezicht kijkt de Inspectie JenV ook of een organisatie haar governance op orde heeft: is de organisatie ‘in control’. Bij de politie en de Raad voor de Kinderbescherming is dit een aandachtspunt.

Leren van onderzoeken

Om te zien of organisaties van de onderzoeken geleerd hebben, gaat de Inspectie JenV na of zij knelpunten hebben aangepakt. Dat lukt niet elke organisatie, bleek vorig jaar onder meer uit het onderzoek ‘Continuïteit van meldkamers’. Meldkamers zijn nog steeds kwetsbaar, zoals de Inspectie JenV al aankaartte in 2015. Bureau Halt heeft na inspectieonderzoek daarentegen zijn interne werkwijze zo verbeterd dat het de meeste aanmeldingen oppakt binnen de 30 dagen die daarvoor staan.

De Inspectie JenV heeft in 2019 ook haar eigen processen onder de loep genomen, na een onderzoek door de Audit Dienst Rijk (ADR). Zij heeft onder meer haar werkwijze aangescherpt om haar handelen navolgbaar te maken. Zo publiceert zij de wederhoor die onderzochte partijen geven op het onderzoek en ook haar eigen reactie hierop. Daarmee is zij volledig transparant over het tot stand komen van haar bevindingen.

Begin van dit jaar stond de onafhankelijkheid van de Inspectie JenV ter discussie. De aangedragen kritiek benut de Inspectie JenV bij het professioneel kritisch blijven op eigen producten en processen. Inmiddels hebben de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan ook gevolgen voor haar werkwijze. Deze ervaring zal samen met de hiervoor vermelde thema’s en bevindingen betrokken worden bij het opstellen van een Meerjarenprogramma voor 2021 tot en met 2024.

©Inspectie JenV