Jaarbericht 2022 Inspectie JenV

In haar jaarbericht 2022 meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid dat de problemen bij diverse justitiële uitvoeringsorganisaties vorig jaar zijn toegenomen.