Jaarbericht Inspectie Justitie en Veiligheid 2023

De Inspectie Justitie en Veiligheid schrijft in haar jaarbericht 2023 dat problemen bij uitvoeringsorganisaties in het veld van justitie en veiligheid zorgen voor risico’s voor de werknemers en kwetsbare mensen.