De inrichting van de repressieve brandweerzorg in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Van de Vakvereniging Brandweervrijwilligers (hierna: VBV) heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie (hierna: Inspectie VenJ) signalen ontvangen dat de repressieve brandweerzorg in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (hierna: VR GenV) niet op orde zou zijn op het gebied van opkomsttijden, voertuigbezetting en het optreden daarmee. Ook zijn signalen ontvangen van gemeenteraadsleden uit twee gemeenten in deze veiligheidsregio. Daarnaast besteden de (lokale) media met enige regelmaat aandacht aan de repressieve brandweerzorg in de VR GenV.

Deze signalen zijn voor de Inspectie VenJ aanleiding om te onderzoeken in hoeverre de inrichting van de repressieve brandweerzorg in de VR GenV past binnen de geldende wet- en regelgeving.

Update 5 juni 2018: de VR GenV was in 2016 een pilot over opkomsttijden en de samenstelling van basisbrandweereenheden. De pilot was aanleiding voor verbreding tot een landelijk onderzoek. Hiertoe is de VR GenV ook onderzocht op beschikbaarheid van brandweerpersoneel en zijn onderzoeksgegevens uit de pilot geactualiseerd. Zie het nieuwsbericht 'Wetgever en veiligheidsregio’s moeten stappen zetten voor betere brandweerzorg' voor het landelijke en de 25 regionale beelden die dit heeft opgeleverd.