Thematisch onderzoek Arrestantenregime - Plan van aanpak

Op 1 januari 2014 trad binnen een aantal penitiaire inrichtingen het arrestantenregime in werking. Dit is een sober regime met een beperkt programma van 28 uur per week. De Inspectie Veiligheid en Justitie voerde een onderzoek uit naar het regime. Dit is het plan van aanpak.