De bejegening van slachtoffers in de taakuitvoering van zedenzaken

Plan van aanpak van het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de manier waarop politie en het Openbaar Ministerie (OM) slachtoffers van zedenzaken bejegenen. Centrale vraag is: zijn er leer- en verbeterpunten te benoemen ten aanzien van de omgang met slachtoffers door de politie en het openbaar ministerie in zedenzaken?