Onderzoek naar de aanpak van bedreiging en stalking door Bekir E. - Plan van Aanpak

De Inspectie brengt met dit onderzoek in kaart hoe de betrokken organisaties hebben gehandeld na de aangiften door Hümeyra Ergincanli van bedreiging en stalking door Bekir E. Daarbij onderzoekt de Inspectie wat deze organisaties hebben gedaan om het slachtoffer te beschermen en de rechtsorde te handhaven.