Project Handhaving

In 2019 staat het toezicht op de politie van de Inspectie Justitie en Veiligheid in het teken van de kwaliteit van de handhaving. De Inspectie focust zich hierbij op vier aspecten: ondermijning, problematische jeugdgroepen, personen met verward gedrag en polarisatie. In dit plan van aanpak laat de Inspectie zien op welke wijze zij invulling geeft aan dit onderzoek.