Inspectie JenV onderzoekt kwaliteit handhaving door politie

In 2019 staat het toezicht op de politie van de Inspectie Justitie en Veiligheid in het teken van de kwaliteit van de handhaving. De Inspectie focust zich hierbij op vier aspecten: ondermijning, problematische jeugdgroepen, personen met verward gedrag en polarisatie. In het vandaag gepubliceerde plan van aanpak laat de Inspectie zien op welke wijze zij invulling geeft aan dit onderzoek.

De focus van het project handhaving ligt op handhaving in de wijk. Naast het handhavend optreden van de politie tegen wijkproblemen, kijkt de Inspectie ook naar de rol die de politie speelt bij het signaleren van problemen in de wijk, het delen van informatie en het geven van opvolging aan signalen in samenwerking met haar partners.

Naast het beantwoorden van o.a. deze onderzoeksvragen kijkt de Inspectie ook naar de wijze waarop medewerkers binnen deze taakgebieden:

  • worden opgeleid en getraind;
  • zijn toegerust;
  • worden aangestuurd door leidinggevenden;
  • in de uitvoering gericht zijn op het effect voor de samenleving.

Rode draden

De Inspectie analyseert de bevindingen en conclusies van de vier aspecten in samenhang. Rode draden neemt zij op in een meta-rapportage ‘Periodieke beeld handhaving 2019’ dat in het voorjaar van 2020 verschijnt. Om een overall beeld te kunnen geven van de kwaliteit van de taakuitvoering bij de politie richt(te) de Inspectie zich in 2018 en in 2020 op de kwaliteit van de opsporing en op de kwaliteit van de hulpverlening van de politie.

""
Beeld: ©Hollandse Hoogte