Incidentonderzoek FPC de Oostvaarderskliniek

Op zondag 28 april 2019 vond in Lelystad een incident plaats waarbij een 72-jarige man om het leven kwam. In verband hiermee is een aantal verdachten aangehouden. Tenminste één van hen is een tbs-gestelde die proefverlof had. Slachtoffer en verdachten kenden elkaar uit FPC de Oostvaarderskliniek in Almere. De Inspectie Justitie en Veiligheid besluit vanwege de ernst en de impact van het incident en de mogelijke betrokkenheid van een tbs-gestelde in de proefverloffase bij een levensdelict een onderzoek in te stellen. De opzet van dit onderzoek is in dit plan van aanpak beschreven.