Plan van aanpak Gebiedsgerichte opkomsttijden brandweer

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat plannen van veiligheidsregio’s beoordelen die uitgaan van een nieuw systeem van opkomsttijden voor de brandweer. De Inspectie JenV zal onder meer bepalen of die plannen eenduidige en toetsbare normen bevatten voor de snelheid, de paraatheid, de capaciteit en de werkdruk van de brandweer.