Plan van aanpak Laveren tussen rechten en rellen Perspectieven op de functie van de politie bij demonstraties

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken wat van de politie bij demonstraties wordt verwacht en in hoeverre de politie aan die verwachtingen kan voldoen.