Protocol onaangekondigde locatiebezoeken

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteit van de taakuitvoering van organisaties binnen het domein van Justitie en Veiligheid. Met onaangekondigde locatiebezoeken kan de inspectie op een efficiënte manier toetsen hoe toezichtsignalen zich manifesteren binnen de dagelijkse uitvoeringspraktijk. De inspectie voert onaangekondigde locatiebezoeken uit wanneer actuele ontwikkelingen daarvoor aanleiding geven, zoals incidentmeldingen of signalen uit het veld. Daarbij volgt ze een standaardaanpak. Deze aanpak wordt hier beschreven.